Lektioner i röst- och talteknik

Jag är utbildad logonom vilket betyder att jag är röst-och talpedagog med en estetisk inriktning. 

Många yrken innebär krav på kommunikativ kompetens där du med din röst ska kunna engagera och väcka intresse. Rösten behöver variationer i tempo, styrka, melodi och en tydlig artikulation. Kroppsspråket är också en viktig del i kommunikationen.

Det finns yrkesgrupper där man använder sin röst så mycket att den utsätts för hög belastning. Det är då nödvändigt att hitta en väl fungerande röstteknik som håller för påfrestningar.

Under en röst- och tallektion arbetar vi med andningsteknik, kroppsmedvetenhet, röstövningar, artikulationsövningar och textarbete. 

 

Välkommen att höra av dig för mer information!